Herceg Novi, Crna Gora

Herceg Novi – Crna Gora

Herceg Novi je grad na samom ulazu u Boka Kotorski Zaliv u Crnoj Gori nasuprot opštine Tivat. Smjestio se na izuzetno značajnom i atraktivnom geografskom prostoru izmedju najviše planine dinarskog masiva, Orjena i ulaza u jedan od najljepših zaliva svijeta, Boku Kotorsku. Herceg Novi predstavlja administrativni, kulturni i privredni centar Opštine, koja se prostire od graničnog prelaza Debeli Brijeg do najužeg dijela Boke Kotorske (tjesnaca Verige – 300 m širine), sa vrlo bogatim i živopisnim seoskim zaleđem, na ukupnoj površini od 235 km2 i ima oko 39.000 stanovnika. Sam grad ima oko 20.000 stanovnika. Geografske koordinate grada su: 42″27′ sjeverne geografske širine i 18″33′ istočne geografske dužine.

Klima Herceg Novog

Herceg Novi ima tipičnu mediteransku klimu sa blagim zimama i toplim i suvim ljetima. U priobalju, zaklonjenom od unutrašnjosti visokim gorskim zaleđem sa jedne strane i zalivom sa druge, klimatske  prilike su još blaže, pogodnije i ugodnije. Nema izrazito velikih temperaturnih razlika, ekstrema padavina i snage vjetrova, pa su klimatske prilike ujednačenije nego u susjednim krajevima. Vrući dani su sa temperaturom višom od 31.0° C a hladni dani dominiraju u januaru – oko 4°C.

Temperatura mora u Herceg Novom – tj. u Boka Kotorskom zalivu je toplo: u februaru 11,6°C, a u avgustu i do 24,8°C.  Sezona kupanja pocinje sredinom maja i traje do početka novembra tj. čitavih 180 dana. Ovo omogućuje temperatura mora, koje je u sezoni u proseku toplije od 19°C.