Kotor Crna Gora

Stari grad opasan je veličanstvenim bedemima, koji nastavljaju da opasuju brdo Sveti Ivan (San Đovani) u ukupnoj dužini od 4,5 kilometara, što je kuriozitet svjetskih razmjera. Debljina zidina je negdje i do 15 metara, a visina mjestimično i 20 m. Pogled na Kotor opasan fortifikacijama je jedan od povlašćenijih u životu.
Bez obzira na to da li se Kotoru (crna Gora) u pohode dolazi kopnom ili morem, utisak je uvijek isti. Gradova poput Kotora – jednostavno nema na svijetu. Biti u Kotoru naprosto znači osjetiti duh jedinog fjorda na Mediteranu, duh jednog od zvanično najljepših zaliva na planeti Zemlji – duh Boke Kotorske (Crna Gora).
Image

Naučnici spekulišu kako mora da se na ovom mjestu nalazio izgubljeni antički grad Acruvium. Legenda kaže da je vila Alkima (grčki: Snažna), savjetovala cara Stefana Dušana da grad ne gradi u brdu »gdje nema brodu pristaništa, ni konju poigrišta«, nego uz obalu. Po mitološkoj priči, Kotor su osnovali Kolhiđani, pripadnici feničanskog plemena, našavši se za krmom Argonautima, Jasonu, Herkulu, Tezeju, Poluksu, Kastoru i Orfeju – u potjeri za simbolom svega pomorskog bogatstva, Zlatnom runu.